L’activitat de la indústria cimentera ha continuat disminuint al mes de setembre, segons les estimacions del Baròmetre del Ciment d’Oficemen. La situació de paràlisi que viu l’execució d’obra pública a Catalunya ha tornat a generar taxes negatives en totes les magnituds. De fet, durant els 3 primers trimestres de 2018, l’evolució del sector és descendent respecte del mateix període de 2017, tant pel que fa a consum de ciment, com en relació a la producció i a les exportacions.

Segons les dades del Baròmetre, l’Índex de Demanda de Ciment a Catalunya durant setembre va caure un 3,4%, amb un total de 141 mil tones consumides. En el conjunt dels 9 primers mesos de 2018 s’han utilitzat 1,38 milions de tones, un 0,4% menys que al mateix període de 2017.

Pel que fa a la producció de ciment, al setembre s’estima una caiguda del 7% respecte del mateix mes de l’any anterior, amb un total de 204 mil tones. En l’acumulat de 2018, les dades són de 2,1 milions de tones, amb un descens del 8%.

En el capítol d’Exportacions, i amb dades referides a agost, s’ha produït una dràstica caiguda de les ventes de ciment a l’exterior, compensada per un alt increment de les de clínquer (el producte previ al ciment). En el que portem de 2018, el saldo és de 2,2 milions de tones, amb una caiguda del 14,3% respecte al període gener-agost de 2017.

“La conjuntura ens porta dificultats tant al mercat nacional -per l’escassa activitat del sector de la construcció- com pel que fa a les exportacions, perquè les nostres fàbriques han perdut competitivitat com a conseqüència de la pujada de preu de l’energia elèctrica i el dels drets d’emissió de CO2 explica Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català. En aquest context, països que estan fora del Sistema del Mercat d’Emissions de CO2 i que, com el cas de Turquia, han devaluat la seva divisa, s’han convertit en competidors gairebé imbatibles en els mercats internacionals per a les fàbriques catalanes, tot i estar tecnològicament millor preparades.