La conjuntura que viu el sector del ciment a Catalunya, i les possibles vies de millora, van centrar la sessió de treball mantinguda per una delegació de Ciment Català amb la directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Matilde Villarroya. Durant la reunió, celebrada el passat 4 de desembre, els representats de les fàbriques van explicar que la situació continua sent crítica ja que, si bé fa uns mesos semblava que es consolidava una certa encara que petita tendència de millora, les darreres dades recollides sobre consum introdueixen incerteses sobre el mercat del ciment.

De fet, es va constatar que la inversió en infraestructures (un dels dos components de la demanda de ciment, l’altre és l’edificació residencial) està ara mateix sota mínims. Al respecte es va fer referència a que l’administració prioritza les despeses en educació o sanitat, però que si no comença ja a incrementar-se la inversió en infraestructures, la competitivitat de tot el país se’n pot ressentir.

Entre els principals problemes del sector es troben els costos de l’energia elèctrica i dels drets d’emissió de CO2, que s’han incrementat notablement en els últims temps, unes matèries on la Generalitat pot recolzar la posició del sector però no té competències per a canviar-ne el rumb. La delegació dels cimenters també va ressaltar la importància de l’energia tèrmica (valorització energètica) i les exportacions, assumptes sobre els que la Generalitat sí que disposa de capacitat d’acció.

La valorització energètica és una pràctica segura per a la salut i el medi ambient que s’aplica als països desenvolupats del nostre entorn i que facilitat la sostenibilitat del sector cimenter. Una pràctica per la qual la directora general d’Indústria es va mostrar clarament interessada. Quant a les exportacions, es va assenyalar que es poden fer actuacions mitjançant ACCIÓ.

Com punt final es va acordar que es procuraria tenir una col·laboració amb la Mesa d’Infraestructures, la qual podria convidar al sector del ciment a Catalunya per exposar la seva situació i perspectives i necessitats de futur.