L’avanç de dades estadístiques del sector del ciment corresponents al mes d’octubre de 2019 confirma la pèrdua de competitivitat de la indústria catalana, que pateix una caiguda del 18% de les exportacions al darrer any, amb un total de 2,1 milions de tones. Aquest serà el quart exercici consecutiu de descens de les exportacions, que tradicionalment han estat una via de supervivència de les fàbriques en períodes de baix consum intern, com és l’actual. El preu de l’electricitat industrial (el segon més car d’Europa), i els costos dels drets d’emissió de CO2, que s’acosten als 30 euros per tona, apareixen com a causes principals de la limitada capacitat d’accés als mercats internacionals.

La situació del sector no presenta perspectiva de millores en el curt termini. D’entrada, les previsions de consum de ciment al mercat domèstic per al 2020 assenyalen una disminució respecte a aquest 2019. Això situa el consum anual per càpita a Catalunya a l’entorn dels 240 kg / habitant, molt lluny de la mitjana europea, que és de 362 kg. Per fer front contra aquest volum d’activitat tan minso i entrar en una senda d’estabilitat sectorial, la indústria reitera la necessitat que les administracions públiques catalana i espanyola aprovin pressupostos per posar en marxa la construcció de noves obres públiques i el manteniment de les que ja existeixen. Urgeixen plans d’inversió que permetin al país disposar d’infraestructures capaces de donar resposta als reptes de l’economia i a les necessitats d’empreses i ciutadans.

En paral·lel, les fàbriques catalanes reclamen un augment de la varietat i quantitat de residus que es poden aprofitar energèticament per a reduir els seus costos de producció i, recuperar, així, la competitivitat internacional que han perdut als darrers anys. Precisament, aquest mes de novembre, Ciment Català s’ha reunit amb la Generalitat per a la revisió de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular. Com explica Salvador Fernández Capo, president de la patronal cimentera, “la nostra indústria pateix veritables dificultats per complir l’objectiu d’augmentar el percentatge d’ús de combustibles alternatius, per la manca de varietat de residus que es puguin valoritzar energèticament”. L’ús de combustibles alternatius ajuda les fàbriques de ciment no només a disminuir la seva factura energètica, sinó que millora la seva conducta ambiental -la biomassa redueix les emissions de CO2– i assegura el compliment dels seus compromisos amb les polítiques d’Economia Circular, una aposta estratègica del sector cimenter català.