Els sindicats CCOO i UGT-FICA i la patronal Ciment Català, sota l’empara de Fundación CEMA i la CASA Catalunya, estan desenvolupant un ampli programa de reunions amb grups polítics del Parlament de Catalunya i també a nivell de conselleries de la Generalitat per denunciar la injustificada pressió fiscal que poden patir les fàbriques catalanes de ciment. En concret, treballadors i empresaris mostren el seu rebuig a la Proposta de resolució del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú – Podem sobre grans instal·lacions de combustió, que promou una nova taxa sobre les emissions de CO2. I també es demana reorientar i modificar la Disposició final onzena de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic relativa a un impost sobre activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle.

Els arguments sectorials expliquen la inviabilitat d’aplicar la taxa sobre les emissions de CO2, ja que el seu import superaria el del conjunt de nòmines de tots els empleats de cada fàbrica. A més, es considera que la Proposta de resolució es fonamenta sobre càlculs incorrectes, perquè compara de manera errònia les emissions de les plantes cimenteres amb només una petita part del conjunt del parc mòbil de vehicles. Sindicats i patronal afirmen que si el projecte legislatiu acaba prosperant es produirà la deslocalització i posterior tancament de fàbriques, amb la consegüent pèrdua d’activitat econòmica, de teixit industrial i de llocs de treball de qualitat i majoritàriament amb caràcter indefinit. A més, es donaria la paradoxa que si les fàbriques tanquen no es recaptarà cap mena d’impost, per la inviabilitat del seu pagament, i les emissions de CO2 creixeran en portar el ciment de l’exterior.

Per tot plegat, es reclama la retirada de la Proposta de resolució i del projecte de taxació i evitar, d’aquesta manera, dobles imposicions, ja que les emissions de les fàbriques de ciment estan ja subjectes al mercat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que és el mecanisme que fa més de quinze anys la UE va decidir com el més eficaç en aquest cas, en comptes d’aplicar taxacions arbitràries. Alhora, es demana als interlocutors un recolzament a una indústria que amb la valorització energètica de residus -una activitat segura per a la salut i el medi ambient segons demostra la seva pràctica a països desenvolupats del nostre entorn-  contribueix a una correcta gestió dels residus i a l’eliminació dels abocadors.

Les sessions informatives realitzades entre finals de març i principis d’abril s’han realitzat davant els consellers d’Empresa i Coneixement i de Treball i Afers Socials, Mª Àngels Chacón i Chakir el Homrani respectivament. I també amb els grups parlamentaris d’En Comú-Podem, del Partit Socialista de Catalunya (amb el seu líder Miquel Iceta) i del Partit Demòcrata de Catalunya (amb el seu president David Bonvehí).