Les quatre empreses agrupades a Ciment Català han demanat a la Generalitat que a l’hora de reformular i eventualment incrementar les càrregues fiscals de tot tipus, i en particular ambientals, que darrerament s’està plantejant al Govern, es tingui molt en compte la greu situació econòmica que continua patint la construcció en general i el sector del ciment en particular.

En aquest sentit, una delegació del Consell Directiu de Ciment Català es va reunir el passat 2 d’octubre amb les Direccions Generals de Tributs i Jocs i de Promoció Econòmica, Competència i Regulació i la Subdirecció General de Règim Jurídic de la Generalitat (Marta Espasa, Albert Castellanos i Natàlia Caba) per transmetre’ls que possibles augments de pressió impositiva poden tenir conseqüències molt negatives per al futur, i inclús per a la viabilitat del sector del ciment.

Ciment Català va exposar que un hipotètic increment de la pressió fiscal pot comportar un efecte contrari a l’augment de la recaptació o la millora ambiental inicialment plantejat, promovent la deslocalització de la producció a fàbriques més competitives però menys eficients i més contaminants. El sector considera que es penalitza clarament la producció a Catalunya en favor de la producció fora, amb més contaminació, fet que és difícil d’encaixar amb els principis del Pacte Nacional per la Indústria.

Per tot plegat, va sol·licitar a la Generalitat una reconsideració dels continguts de les seves iniciatives, ja que la imposició de noves taxes poden fàcilment donar lloc a deslocalitzacions de producció, amb increments nets de contaminació i pèrdua d’activitat interna. Això també afectarà les exportacions, essencials per mantenir l’activitat. Alhora, reclama la disponibilitat i autorització de combustibles alternatius -en línia amb els països desenvolupats del nostre entorn- per ser més competitius. És bàsic incrementar taxes per abocar residus i no aplicar més impostos al sector.