En una entrevista concedida a l’agència EFE, i redifosa per nombrosos mitjans de comunicació, el president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, ha insistit a reclamar als poders públics la disponibilitat i les autoritzacions necessàries de combustibles alternatius com un factor clau per disminuir els costos energètics de les empreses fabricadores de ciment. Fernández ha recordat que davant la situació actual del mercat domèstic (que només ocupa el 18% de la capacitat productiva de les fàbriques a Catalunya), el sector sobreviu gràcies a les exportacions. I que per ser competitiu en aquest àmbit, les indústries necessiten a més una energia elèctrica a preu adequat. Llegir l’entrevista.