Els membres del Comitè Autonòmic de Seguiment de l’Acord d’ús sostenible dels recursos a Catalunya (CASA) han acordat oferir als grups polítics i governants visites a les fàbriques de ciment per mostrar el seu compromís amb la transparència, el desenvolupament sostenible i la innovació. També van acordar que, un cop passin les eleccions locals i autonòmiques, s’organitzin trobades liderats per Fundació CEMA als diferents ajuntaments on s’ubiquen les fàbriques.

CASA Catalunya està format per representants dels sindicats CCOO CiS i UGT-FICA i de la patronal OFICEMEN, i durant la seva última reunió a Barcelona el passat 25 d’abril va abordar, entre altres temes, la situació de la valorització de residus a les fàbriques de ciment de Catalunya. Les 5 plantes actualment en funcionament van aconseguir en conjunt un percentatge de substitució energètica del 32,6% el 2017 (superior al de l’any 2016, que va ascendir al 26,3%).

La sessió de treball també va servir per presentar un resum de les vuit reunions mantingudes en menys d’un mes amb diferents grups del Parlament de Catalunya, conselleries de la Generalitat i partits polítics. Aquestes reunions tenien l’objectiu de mostrar el rebuig sectorial a la proposta de resolució presentada per Catalunya en Comú Podem, en què sol·licitava al Govern de la Generalitat la creació d’un impost addicional sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en cimenteres. La proposta ha estat retirada per aquest grup parlamentari, i les reunions han servit per transmetre la imatge d’un sector unit, modern i compromès amb el desenvolupament sostenible i la innovació.