La indústria catalana del ciment, representada per l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català), ha acordat donar el seu ple suport a la candidatura encapçalada per Josep Sánchez Llibre a la presidència de la patronal Foment del Treball Nacional, en les eleccions que aquesta entitat ha de celebrar el proper 5 de novembre. L’acord va ser pres en la reunió del Consell Directiu del passat 4 d’octubre, presidida per Salvador Fernández Capo. El màxim òrgan de govern del sector cimenter considera que Sánchez Llibre és, en aquest moments, una persona “plenament idònia per encapçalar una patronal independent, eficient i moderna que desenvolupi una tasca integradora i influent davant totes les instàncies polítiques, econòmiques i socials de Catalunya, Espanya i Europa”.

Les empreses associades a Ciment Català estimen que resulta essencial “el manteniment i ampliació de la base de socis de Foment a tots els sectors de l’activitat”, tradicionals i emergents. També creuen que cal que tinguin una representació i defensa integrada, tot respectant les peculiaritats de cadascun d’aquests sectors.

En aquest context, un objectiu bàsic de Foment ha de ser disposar d’una fortalesa i una influència suficients per representar el conjunt d’activitats empresarials catalanes davant de qualsevol instància i, en particular, de la CEOE, on ha d’aconseguir un pes adient que li permeti promoure mesures de potenciació i modernització del teixit empresarial català i espanyol.