L’activitat de defensa i promoció de pràctiques d’Economia Circular a la indústria del ciment a Catalunya ha portat Ciment Català a desplegar un seguit d’accions encaminades a generar un major aprofitament dels residus com a font d’energia. En aquesta línia d’actuació estratègica s’emmarquen les reunions del passat 21 de gener que una representació del sector va celebrar amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), d’una banda, i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de l’altra. A totes dues sessions de treball es van exposar els beneficis de caràcter social i mediambiental que suposa la valorització energètica de fangs secs de depuradora d’aigües residuals urbanes, i es va instar ambdues administracions públiques a potenciar l’aprofitament d’aquesta material, evitant també així el seu abocament i els consegüents problemes de contaminació que genera.

El procés de depuració de les aigües residuals comença quan l’aigua arriba a les reixes de desbast de la depuradora, on se separen els sòlids més grans. L’aigua també transporta greixos i olis, que es retiren als equips de flotació, on per diferència de densitat floten i queden a la superfície.  El següent pas és el tractament biològic: es decanta la matèria orgànica i inorgànica, es digereix la matèria orgànica i finalment es separa l’aigua depurada dels fangs biològics. Les aigües depurades tornen al medi o continuen el seu tractament en equips més avançats de regeneració. Els fangs comencen aquí el seu procés per poder ser reutilitzats. En el cas dels forns de ciment, el seu ús com a combustibles en substitució de petroli i derivats és una pràctica segura, acreditada amb més de 40 anys d’experiència a països com Alemanya o Àustria. I genera tant un benefici directe (reaprofitament d’un residu) com indirecte (evitar el consum de combustibles fòssils, més contaminants i no renovables).

La coincidència de plantejaments en aquesta qüestió va quedar palesa pel nivell institucional de participants a les reunions. Així, en el cas del l’ACA, van ser-hi presents Lluis Ridao (Director). Anna Seijas (Gerent) i Isabel Gandullo (Directora de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals). En el cas de l’AMB, els participants van ser Imma Mayol (Directora de l’Àrea d’Ecologia), Fernando Cabello (Director dels Serveis del Cicle de l’Aigua) i Joan Miquel Trullols (Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus).