Encara que el tancament de 2019 ha experimentat, després de la davallada de 2018, un creixement, les estadístiques indiquen que a la segona dècada del segle XXI (període 2010-2019) el consum de ciment a Catalunya ha estat de 21 milions de tones, una caiguda del 69% respecte dels 68 milions de tones consumits a la dècada 200-2009. Aquesta difícil conjuntura s’ha vist agreujada, a més, per les dificultats per vendre als mercats exteriors, a causa dels costos de l’energia elèctrica i dels drets d’emissió de CO2 al nostre país. Les exportacions han caigut un 27% al llarg de 2019.

El president de la patronal, Salvador Fernández Capo, ha expressat que “amb aquestes dades, difícilment podrem arribar a una competitivitat suficient per assolir els grans reptes que es presenten en el futur relacionats amb la mitigació del Canvi Climàtic i l’adaptació a la societat digital”.

I és que CEMBUREAU, l’Associació de la Indústria Europea del Ciment, acaba d’anunciar la seva intenció de contribuir decisivament al Green Deal de la UE tendint a la neutralitat de carboni del ciment i de la cadena de valor del formigó per al 2050. La indústria preveu publicar properament un Full de Ruta que exposi el paper clau del ciment i el formigó en l’Economia Circular i un pla d’acció, basat en recerca i innovació, per assolir la neutralitat del carboni al llarg de la seva cadena de valor a Europa per a l’any 2050. Els avantatges en la sostenibilitat del formigó com a producte fabricat localment, incloent-ne la durabilitat, la massa tèrmica, la reciclabilitat i la recarbonatació, el converteixen en el material de construcció ideal per fer front als reptes que planteja el Canvi Climàtic.

El sector català del ciment, per la seva banda, considera que la indústria del ciment és essencial per a qualsevol economia nacional avançada, ja que subministra diverses cadenes de valor bàsiques. És indispensable la seva contribució en la fabricació de materials de construcció clau per a les instal·lacions d’energies renovables, els edificis sostenibles o el transport.